Rijnijssel vakschool wageningen
Contact | BEL 026 312 9631
Food professional day
De 8ste Food Professional Day met als thema WILD was een groot succes. Kijk voor het verslag en de presentaties op de pagina Terugblik.

Wie zijn wij

De Food Professional Day is een initiatief van Rijn IJssel Vakschool Wageningen in samenwerking met Wageningen University & Research. Wij zijn een platform dat de kennis vanuit Wageningen University & Research, kennisinstellingen en producenten koppelt aan het vakmanschap vanuit Vakschool Wageningen. Altijd in samenwerking met gerenommeerde partijen, chefs, Gastronomisch Gilde, Euro-Toques Nederland en het bedrijfsleven. 

De verworven kennis en inzichten delen wij tijdens de jaarlijkse Food Professional Day, deze site en via de nieuwsbrieven. 

Wij willen de gastronomie nationaal en internationaal op een hoger peil brengen door:

  • het versterken van maatschappelijke aandacht door het maken van bewuste keuzes in smaakvolle, gezonde en veilige voeding in relatie tot levensstijl. Dat kan bijdragen aan de kwaliteit van leven
  • kennis ontwikkeling en kennisbenutting met aandacht voor doorstroming van kennis naar ondernemers
  • versterken van de professionaliteit van beroepsmatig actieve medewerkers in de horeca, zorg, catering, voedingsindustrie en onderwijs
  • partijen te verbinden, een netwerk te creëren voor co-innovatie, voor open interactie over kennisontwikkeling en kennis benutting door alle onderwijslagen heen;
  • dit platform met een open karakter, waar andere actoren in de gastronomie bij kunnen aansluiten.

Programmaraad

Janneke Eigeman, hoofd communicatie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Ellen Mookhoek, jager
Prof. dr. Vincenzo Fogliano, hoogleraar Food Quality & Design Wageningen University & Research
Johan Verbon, chef en menu engineer at Sodexo NL
Rudolf Barkhuijsen, projectmanager Rijn IJssel Vakschool Wageningen
Anja Janssen, tekstschrijver, Food for text
Dirk Jan Polak, jager en mede-eigenaar Hollands Wild
Rutger van Soelen, jager en mede-eigenaar Hollands Wild

Inhoud en programmering
Rudolf Barkhuijsen, projectmanager, Rijn IJssel Vakschool Wageningen, tel. 06-14341905, r.barkhuijsen@rijnijssel.nl

Marketing & Communicatie Rijn IJssel
Mirna Balk, m.balk@rijnijssel.nl

 


> Aanmelden > programma
Food professional facts
Moeflon is wild maar komt niet in Nederland voor.
JA NEE

In Nederland leven zo rond de 300 moeflons. Een klein aantal van de populatie wordt jaarlijks geschoten in het kader van populatiebeheer. Daarom is er maar weinig Nederlands moeflonvlees.